پارادوکس عجیب در حرف های استاندار آذربایجان شرقی درباره تراکتور