حمله اینستاگرامی مجیدی به قلعه نویی و هیات مدیره استقلال: شاهد ضعيف ترين كادرفنى تاريخ بوديم؛ روزهاى