هلاکت 6 تندرو در حمله هواپیمای بدون سرنشین در پاکستان