قابل توجه قلعه‌نویی/ پیشکسوت واقعی استقلال را هم دیدیم!