کثیف‌ترین کار در تبریز اتفاق افتاد/ ۳۵ هزار تماس گرفته شده است!