ریختن خون شیخ نمر سبب رویش مجاهدان/ جهالت دولت عربستان آل سعود را به سقوط نزدیک می‌کند