ابلاغ شاخص‌های رتبه‌بندی مراکز علمی کاربردی طی چند روز آینده