فاجعه به حقیقت نزدیک شد/ سرانجام سایپا و ایران خودرو برای استقلال و پرسپولیس پاکت دادند