قنبرزاده: نیروی انتظامی در تبریز کافی نبود/چرا اسکوربورد کار نمی کرد