ناپولی و فیورنتینا پیروز شدند/ شاگردان بنیتز امیدوار به کسب سهمیه لیگ قهرمانان