امام جمعه دزفول:چهارم خرداد روز دزفول نمادی از اقتدار نظام اسلامی است