نصب دوربین های مدار بسته در مدارس استان قطیف عربستان