پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی اختصاص بودجه یک درصد آماده شد