لاریجانی: امنیت گامی مهم در راستای توسعه و پیشرفت اعلام است