واکنش قطعه‌سازان به خرید احتمالی سرخ‌آبی‌ها توسط خودروسازان