کنترل هوشمند و نصب دستگاه‌های GPS بروی سرویس مدارس