67 درصد مدارس کشور ایمن شده است/ ایران 4 میلیارد دلار برای مقاوم‌سازی مدارس هزینه کرد