روسیه و چین به دنبال ایجاد محوری مشترک هستند/مسکو و پکن داشتن وضعیت برابر با غرب را حق خود می‌دانند