جشنی برای همدلی تئاتر‌های/تئاتر مو را سفید می‌کند اما دل را جوان نگه می‌دارد