سکوی طلایی باز هم زیر پای هوگوپوشان ایرانی/ چشم‌ بادامی‌ها حسرت به دل ماندند