فنایی: یک پنالتی به سود استقلال گرفته نشد/ حرکت عالیشاه شبیه‌سازی بود