تولید سالانه 25 هزار تن چای در مقابل نیاز 110 هزار تنی