سوشا:فحش ها نوش جان من، برد استقلال هم نوش جان پرسپولیسی ها