انتقاد اتحادیه اروپا و گروه های حقوق بشری از حکم اعدام مرسی