نخست وزیر یونان: در آستانه توافق با اتحادیه اروپا هستیم