مزایده چهارم سرخابی‌ها فردا برگزار می شود/ حضور استیل آذین و بهنام پیشرو در مزایده