کلیپ‌جالب‌از پرشدن‌ورزشگاه‌آزادی‌در دربی‌80(ویدیو)