امیرعبداللهیان: مبارزه با تروریسم نیازمند تلاش جمعی کشورهای جهان است