به‌دنبال یک توافق خوب هستیم و به هیچ وجه زیر بار زیاده خواهی‌های طرف مقابل نخواهیم رفت