بهره برداری از فاز یک دهکده گرشگری بوشهر در سال جاری+تصاویر