مرگ دلخراش پسر بچه 10 ساله در اعماق چاه 30 متری + تصاویر