داور ترک تبار، مامور قضاوت فینال لیگ قهرمانان اروپا شد