گروه موسیقی عشاق بوشهر در فستیوال رنسانس ارمنستان اول شد