وزیر ورزش : قرار نیست دیدار دو تیم تراکتورسازی و نفت تکرار شد