لاوروف: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بررسی می‌شود