ناگفته‌های گوینده ورزشگاه تبریز: نه اینترنت قطع بود، نه موبایل!