روانچی: به دنبال یک توافق خوب هستیم/ به هیچ وجه زیر بار زیاده خواهی های طرف مقابل نمی رویم