جذب سرمایه‌گذاری 450 میلیارد تومانی در پروژه مشارکتی شهرداری اراک