داورزنی: کمپ اختصاصی بانوان حداکثر تا دو ماه آینده آماده می‌شود