انفجار بمب در شهر آدنای ترکیه چندین مجروح بر جای گذاشت+ تصاویر و فیلم