هشدار‌ بازرس‌ کل گیلان‌ به‌ برخی اعضای شورای‌ شهر رشت/با اولین انزلی‌چی مدافع حرم آشنا شوید/واکنش