استقلال اهواز به لیگ دسته دوم سقوط کرد/ درگیری فیزیکی بازیکنان