مشکلات کردستان با اعتبارات قطره‌چکانی رفع نمی‌شود/رتبه 28 کردستان در تولید ناخالص ملی