رهبر معظم انقلاب قهرمانی تیم ملی تکواندو را در مسابقات جهانی تبریک گفتند