استخدام طراح در یک دفتر طراحی واقع در استان آذربایجان شرقی