شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان قهرمانی تیم ملی تکواندو را تبریک گفت