افشین پیروانی بیانیه داد/چرا کروش در جلسه همایش مربیان لیگ برتری شرکت نکرد؟