آیا نبرد قلمون به سمت دمشق کشیده خواهد شد؟/با وجود تسلط ارتش،خطر داعش همچنان تدمر را تهدید می‌کند/خر