یک غار مربوط به دوره اسلامی در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد