برگزاری جشنواره ملی «حرکت» دانشگاه پیام‌نور استان تهران + تصاویر